همیشه یکی از سوژه‌های عکاسان، ثبت از غروب و طلوع بوده است. این صحنه که غالباً بار دراماتیک‌تری دارد به دلیل زیبایی خاص و بعد احساسی آن توجه بیشتر عکاسان را به خود معطوف نموده است. هرچند اختلاف‌نظر بر سر اینکه غروب و طلوع جزوی از عکاسی شب هست یا نه وجود دارد. اما طی تعریف عکاسی پرتوگیری طولانی همه عکس‌هایی که با زمانی بیشتر از حد متعارف نوردهی شوند جزو این دسته عکس‌های می‌باشند. بعد از ثبت این عکس، بخشی از عکس را با استفاده از تکنیک سولاریزه کردن پردازش نمودم که از شاخه‌های درختان به‌خوبی قابل‌تشخیص است و بخشی دیگر هم با تنظیم کنتراست سعی بر جلوه بیشتر این قسمت نمودم. که حاصل این ثبت و پردازش تصویر فوق است. Always one of the subjects of photographers have been capturing of sunrise and sunset. This scene, that is mainly dramatic, attracts more photographers' attention because of its special beauty and emotional feeling. Although there are disagreement over whether sunrise and sunset are among the night photography, based on the definition of night photography - doing extremely long exposures- these kind of photos can be included. After capturing this photo, I processed a part of the photo by Solarisation, It can be recognized easily from the branches of the trees. Also I tried to give a wonderful glitter to the other part of the photo by adjusting contrast. The result of this capturing and process is the above photo.

TOP 40 LIKES:


COMMENTS:
ttomzz: ...excellent!!!

Posted: 2016 Nov 27 11:24:00 PM


kanleyhk: Awesome! Thanks for sharing :):)

Posted: 2016 Dec 19 11:05:11 AM


buzby7464: Oh, so beautiful, just the kind of image I adore and with my most favourite colours too. I adore your style, I love to look at some different styles

Posted: 2016 Dec 21 12:14:30 AM


buzby7464: And this is perfect. Thankyou for sharing with us,beautiful work!!! Lolxx

Posted: 2016 Dec 21 12:15:12 AM


buzby7464: Look forward too seeing some more of your amazing photography.

Posted: 2016 Dec 21 12:16:04 AMaliabadiii
Posted: 2016/11/27

 
24
likes
5
comments
 Fhotoroom  2019   
 Terms | Privacy